Vizualizér hodnocení práce

Nástroj k sebehodnocení (školní pomůcka), kterým děti projeví pocit ze své práce – úspěch, neúspěch, neutrální.