Štítky k rostlinám (do záhonu či zahrady)

Vytisknete štítek, opatříte ho názvem rostliny a zapíchnete ho na zahradě k odpovídající květince, zelenině apod.