Sada těles pro výuku promítání na tři průmětny

Pomůcka do matematiky – žáci se seznámí s promítáním na tři průmětny. Jednoduchá tělesa zobrazují v půdorysu, nárysu a bokorysu.