Rovnoramenná páka

Pomůcka do fyziky k tématu rovnoramenná a nerovnoramenná páka. Nástroj pro samostatnou práci žáků.