Povrchové napětí – soubor plavidel

Ve škole v Litomyšli si žáci vytvořili a vytiskli plavidla různých tvarů a následně řešili jejich schopnost udržet se na hladině v souvislosti s povrchovým napětím.