Popiš, předveď, nakresli

Kostka pro hru, při které kostka žákům určí, jakou formou znázorní pojem, který budou ostatní spolužáci hádat.