Pomůcka pro nácvik měření posuvným měřidlem

Vytisknete si a žáci mohou zkoušet měřit vnější a vnitřní rozměry, které se na pomůcce vyskytují.