Modely architektonických prvků vybraných slohů

Soubor obsahuje prvky z románského, gotického, renesančního a barokního slohu.