Model proudového motoru

Pohyblivý model proudového motoru pro výuku termiky na středních školách či jako ukázka jiného typu motoru pro základní školy.