Hydrostatický tlak – učební pomůcka

Jednoduchá nádoba s 3 otvory pro demonstraci dané fyzikální veličiny.