Geodeska

Vytvořte se svými žáky pomůcku do matematiky pro 1. stupeň.