Cívka – elektromagnet

Vytiskněte, prostrčte šroub a zajistěte maticí. Namotejte drát a zapojte do elektrického obvodu. Jednoduché, názorné 🙂