Google educator

Mgr. David Bílek

Mgr. David Bílek

Google educator

absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha, aprobace chemie a fyzika. Má více než 12leté zkušenosti s výukou na základní i střední škole. Do výuky aktivně zapojujuje výpočetní techniku a moderní výukové postupy. Svoje semináře zaměřuje na využití a didaktické zapojení počítačové techniky v přírodovědných hodinách. Více než 6 let působí jako lektor pro různé akreditované vzdělávací instituce. 7 let pracoval jako odborný konzultant Nakladatelství Fraus. Aktuálně pracuje jako učitel na střední škole a jako lektor Eduteamu. Účastnil se několika zahraničních seminářů společností Apple, Google. Od roku 2015 je certifikovaným Google lektorem.

Mgr. Jiří Havlík

Mgr. Jiří Havlík

Google educator

vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Má více než 8 letou praxi s výukou na základní i střední škole. Více než 10 let vedl divizi vzdělávání Nakladatelství Fraus a byl ředitelem společnosti AMV o.p.s., která se zabývala DVPP. Na seminářích se specializuje na efektivní zapojení moderních technologií do výuky. Jako koordinátor vedl projekty Vzdělání21 a Flexibook 1:1. Aktuálně pracuje jako lektor Eduteamu. Od roku 2015 je certifikovaným Google lektorem.

Mgr. Martin Kuneš

Mgr. Martin Kuneš

Google educator

vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Několik let působil jako pedagog na základní škole.Do vyučování aktivně zapojoval internet, výpočetní techniku a moderní vyučovací postupy. Působil jako odborný konzultant Nakladatelství Fraus, kde se zaměřoval na zapojení interaktivních učebnic do výuky. Aktuálně pracuje jako učitel na základní škole a jako lektor Eduteamu. Preferuje zapojení technologií formou BYOD. Účastnil se několika zahraničních seminářů společností Apple, Google. Od roku 2015 je certifikovaným Google lektorem.

Mgr. Dušan Slovák

Mgr. Dušan Slovák

Google educator

vystudoval Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelství. Během své osmileté praxe vyučoval na gymnáziu a základní škole. Ve svých seminářích propojuje možnosti moderní techniky s výukovými postupy, které umožňují žákům získávat kompetence k učení a řešení problémů. Více než 8 let působí jako lektor pro různé akreditované vzdělávací instituce. 6 let pracoval jako odborný konzultant Nakladatelství Fraus. Aktuálně pracuje jako lektor Eduteamu. Preferuje zapojení technologií formou BYOD. Účastnil se několika zahraničních seminářů společností Apple, Google. Od roku 2015 je certifikovaným Google lektorem.