Vyhodnocení GRANTU – PORUCHU PŘÍJMY POTRAVY

V roce 2016 realizovala společnost EDUTEAM ve spolupráci s MISS JUNIOR grantový program pro základní školy v České republice. Program proběhl na 107 školách a bylo realizováno bezmála 300 seminářů s touto tématikou. Semináře navštívilo 4 420 žáků.

Seminář si klad za cíl seznámit žáky základních škol s touto problematikou.Formou praktického semináře jsme žákům nastínili rizika spojená s touto problematikou. Reakce kolegů i žáků byla velice pozitivní a mile nás překvapil velký zájem o tuto problematiku.

 

Pěkně připravený program. Lektor uměl výborně pracovat s dětmi. Dokázal zaujmout pozornost a přiblížit daný problém. Napětí střídalo uvolnění a žáci se sami zapojovali do práce. Škoda, že takových lidí není ve školství víc. Program měl smysl, velmi se nám líbil (i žákům) a rádi bychom uvítali další takové. Děkujeme.

ZŠ Běly Jensen, Opatov

Přednáška měla výborně zvolenou délku i odborný obsah. Všechny žáky se podařilo přednášejícímu hned v úvodu zaujmou a vtáhnout do problematiky a udržet jejich pozornost v průběhu celého workshopu. Po ukončení přednášky měla 8. a 9. třída informatiku a žáci sami od sebe si zjišťovali další informace o problematice (BMI,..). Z čehož usuzuji, že si z přednášky odnesli i nějaké poznatky….

ZŠ Telecí