Vyhodnocení grantového projektu ON-LINE DOUČOVÁNÍ

I v letošním školním roce náš tým lektorů pomáhal žákům, kteří potřebovali pomoc se školní látkou druhého stupně základní školy. Pro rodiče je tento projekt určitě zajímavý nejen odbornou pomocí,ale doufáme také tím, že se nám zatím ve všech ročnících podařilo sehnat investory, kteří akci finančně zajistili tak, že rodiče nemusí za doučování nic platit.

Naším cílem  je vytvořit propracovanou metodiku on-line doučování, které je založena na zkušenostech lektorů s touto formou individuální práce s žáky. Projekt běží již čtvrtým rokem a výstupy jsou velice pozitivní. Efektivita této podpory žáků/studentů je vysoká. 

V letošním roce jsme odučili více než 1000 hodin  z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Pracovalo se nejčastěji v prostředí programu Skype nebo Hangout. Během výuky se využívaly i další nástroje, které moderní vyučování nabízí. Ať už to bylo sdílení obrazovek pro sledování pracovních postupů či program drillandskill pro zpětnovazebné aktivity. Samozřejmostí je práce s elektronickým obsahem ve formě i-učebnic nebo sdílených dokumentů.

Vybíráme ze zpětných vazeb od rodičů:

 

Vážený pane učiteli,
děkujeme Vám za doučování a pomoc Matyášovi s matematikou. Také za toleranci a pochopení při výpadku signálu.
Hodnocení: Projekt doučování přes internet hodnotíme velmi pozitivně. Tato forma je dětem blízká a přirozená.Vyhovovalo nám načasování na nedělní večer. Pro zopakování a přípravu na školní týden ideální.Ptala jsem se i syna, jak doučování hodnotí. Byl jednoznačný: 100% a palec nahoru. Pokud by projekt pokračoval, rádi se opět zúčastníme.
Děkujeme,Antonínovi

Moc děkujeme za možnost být v projektu doučování z matematiky. Je to akce, kterou bych s upřímností nazvala tou nejlepší akcí, nejlepším projektem, který nám kdy byla nabídnuta.. Častost i pravidelnost doučování nám vyhovovala, ocenili jsme doučování v domácím prostředí, bez nutnosti někam dojíždět, docházet. Velmi oceňujeme čas, den i využití technických možností. Díky doučování a vaší podpoře se syn v matematice velmi zlepšil, látku si pravidelně doma opakoval a procvičoval. Pokud bude tento projekt realizován i v dalším roce budeme moc rádi, když se ho Matěj bude moci účastnit. Byli jsme velmi
spokojeni. Děkujeme.
S pozdravem Petra Moravcová

Dobrý den,
zasílám vám hodnocení projektu doučování matematiky on-line. Tento projekt je pro mého syna velmi přínosný. Během týdne probíhá výuka matematiky ve škole a během víkendu se může zamyslet nad tím co zcela nepochopil.Díky panu lektorovi se mu dostává dostatečného vysvětlení a procvičeni dalších příkladů. Neděle je velmi vhodná doba, jelikož je poté připraven na další týden. Jsem velmi ráda, že syn může být součástí tohoto projektu a z pohodli domova se mu dostává výborné péče ze strany lektora..
S pozdravem Ing. Simona Rejzková

On-line doučování hodnotím velmi kladně. Dcera měla problém s určitou laxností k učení. Zde se potvrdil můj soukromý dojem, že z větší části pramenila z nedostatku informací. Dcera s paní lektorkou doplnila znalosti, tím se více zapojila do školního učiva a to ji začalo bavit. V poslední řadě se zlepšení projevilo i na známkách, u dcery si všimla pokroku i její třídní paní učitelka. Paní lektorka jí velmi trpělivě a  srozumitelně vysvětlila látku, jsem ráda, že bylo  možné zvolit procvičování slabších oblastí, které zvolila Kája sama. Paní lektorka má milý přístup k dětem, tedy bylo možné již velmi zpočátku nechat přímo dceru, aby si domlouvala termíny sama.
Děkuji. Mgr.Tereza Grulichová