Studenti Fakulty pedagogické absolvovali v létě výuku v autobusu

Jak vypadá výuka v mobilní polytechnické laboratoři EDUBus? Budoucí učitelé ze Západočeské univerzity už to vědí.

V době koronavirové pandemie byla značně omezena prezenční výuka, včetně výuky praktické. Dílny a laboratoře Fakulty pedagogické (FPE) zely prakticky celý rok prázdnotou a vše se přesunulo do kyberprostoru. Vzdělávací aktivity, které se standardně odehrávají v laboratořích a dílnách, například u studijních programů Technická výchova, Fyzika nebo Výpočetní technika ve vzdělávání a stejně zaměřených programů pro přípravu budoucích učitelů, museli pedagogové upravit pro domácí podmínky. Studenti tak experimentovali venku, v kuchyních i v garážích.

V průběhu prázdnin nabídla fakultě společnost EDUteam sérii workshopů s řadou zajímavých a moderních témat, určených primárně pro učitele. Společnost provozuje mimo jiné raritu – mobilní polytechnickou laboratoř, takzvaný EDUBus. I přes velmi naplněné prázdniny, kdy se vyučující FPE snažili studentům poskytnout maximum termínů pro zkoušky a zápočty, se podařilo vytvořit skupinu výborných studentů a vyjet na třídenní akci do nedaleké Březnice.

„I přes všechny překážky, které jsme v letošním akademickém roce měli, jsme s kolegy z Fakulty pedagogické neváhali a využili možnost zúčastnit se Letní polytechnické školy EDUacademy 2021, kde jsme poznali nové postupy a moderní pomůcky využívané ve vzdělávání……….ODKAZ NA CELÝ ČLÁNEK