On-line nástroje ve výuce

Učitel potřebuje pro korekci svého působení zpětnou vazbu. Ať je to pro informaci co žáci již o tématu vědí či co si odnesli z výkladu, popř. které části učiva jim dělají problémy. Zajímavou informací je také četnost a úspěšnost případného procvičování. Podívejme se na několik nástrojů, které jsou k těmto aktivitám k dispozici.

Jako první bych uvedl český nástroj procvičování „Drillandskill“. Do aplikace je třeba se zaregistrovat a to jak učitel, tak student (oba účty může vytvořit administrátor školy). Aplikace komunikuje česky a po zkušební době je placená. Nabízí možnost monitorovaného procvičování.Učitel zadá „trenažér“ (buď vlastní nebo s vybere z nabízených), který je zaměřen na procvičování znalostí (drilování) a žák si ve svém účtu zadaný úkol procvičuje kolikrát potřebuje. Učitel má možnost sledovat kdykoliv žákovi výsledky. Lze také vytvořit skupinu a zadávat tak procvičování celé třídě.
Více

Dalším nástrojem je „Quizlet“, který v sobě snoubí možnost procvičování i testování. Aplikace je v angličtině, zdarma a pro využívání cizích sad nepotřebujete registraci. V případě, že byste chtěli vytvářet svoje sady či si vytvořit skupinu ze svých žáků, je nutná registrace. Pak můžete zadat každému žáku určitou sadu pro procvičování. Ve vyhledávání najdete podle klíčového slova (jsou zde i české sady) sadu a můžete ji procvičovat formou flash katiček či vypisování odpovědí. Je možno využívat i zvukových nahrávek. Zajímavostí je možnost opakování formou otevřeného pexesa či závodu. Přidanou hodnotou je tvorba testu. Test můžete sestavit ze čtyř typů otázek a vyplňovat ho on line nebo si ho vytisknout.
Více

Jinou možností je „Kahoot“. Jednoduchý zpětnovazebný instrument, který využijete v kombinaci s chytrými telefony žáků či tablety. Registrace je nutná pro učitele (žák se hlásí k učiteli/testu podle zobrazeného kódu). Kahoot komunikuje anglicky a jeho využívání je zdarma. Učitel může vytvořit jednoduchou aktivitu ve třech podobách buď jako Kvíz (Quiz) – odpovědi za body plus bonus za čas nebo Průzkum (Survey) – jen zpětná vazba bez bodování a nakonec Diskuse (Discussion) – pokládání jednotlivých přímých otázek. U všech variant můžeme přiložit obrázek či video a forma otázky je vždy stejná – výběr z několika možností. Aktivitu učitel zobrazuje dataprojektorem všem žákům a oni vybírají jen odpověď ve svém zařízení. Bonusem je možnost tvorby aktivit i žáky (po jejich registraci). Tvorbou vlastních otázek tak lépe porozumí probíranému učivu.
Videonávod anglicky
Více
Přihlášení žáků k aktivitě

„Socrative“ nabízí jednoduché testování. Registrace učitele je nutná (student se hlásí k učiteli/testu). Jazykem aplikace je angličtina a je zdarma, do mobilních zařízení si můžeme stáhnout přímý odkaz na IOS, Android i W8. Po přihlášení učitel stahuje či vytváří testy, které prostřednictvím své unikátní místnosti může zadávat žákům. Při tvorbě testu je k dispozici jednoduchá dichotomická otázka, otázka formou výběru a volná otázka. Ke všem typům jde přidat obrázek. V software jsou také možnosti zadat připravené otázky na konec hodiny – „Exit ticket“ či ústně zadat otázky – „Quick Question“. Odpovědi se se zaznamenávají a je možno si je poslat na mail či rovnou zobrazit. Výstup je možný po jednotlivcích, třídě a po otázkách. Bonusem je „Space Race“ – závod v rychlosti odpovědí.
Videonávod anglicky
Videonávod česky
Více

Máte-li ve škole cloud v podobě Google Apps či Office 365 můžete pro zpětnou vazbu využít nástroje „formulář“ a „průzkum“. S vyhodnocením vám následně může pomoci v případě google formuláře jeho doplněk flubaroo. MS průzkum je součástí známé aplikace excel můžeme tedy pro zpracování dat využít jeho funkce. Oba nástroje fungují podobně. Vytvořením dotazníku a jeho rozesláním respondentům získáme data, která se v následujícím kroku vyhodnocují. Máme možnost zadat několik základních typů odpovědí, ke kterým přiřadíme otázky. Například krátký text, datum, výběr odpovědí a další. U google aplikace můžete do formuláře vkládat obrázky a videa.

Nejnověji můžete také využít doplněk Microsoft Power Pointu 2013 s názvem MIX. Je to cloudová služba v češtině. Můžete ji tedy používat i mimo svůj počítač či flashdisk kdekoliv s přístupem na internet. Registrace a cena souvisí s nastavením vašeho účtu Microsoft. MIX rozšiřuje nástroje lektora pro prezentaci třeba vložením zvukové stopy nebo videonahrávky, vložením screenshotu, nahrávky obrazovky i postupu výkladu, ale také je zde funkce quiz. Zde můžete formou powerpointových slidů vytvořit základní typy otázek a ty poté nasdílet na web či respondentům, s tím, že do svého účtu dostáváte základní informace o vypracování.