Seminář pro rodiče o sociálních sítích

Na Gymnáziu Evolution jsme v úterý 7. 11. v podvečerních hodinách realizovali seminář  pro rodiče studentů školy. Vedení gymnázia se rozhodlo nabídnout dospělým možnost nahlédnout do problematiky tohoto fenoménu optikou související s jejich dětmi. Zaměřili jsme se na přehled nejužívanějších soc. sítí v ČR, výhody a rizika pro mladé, možnou prevenci, příp. co dělat v rizikové situaci a jak svým dětem pomoci.

Reakce rodičů je možné přečíst na stránkách školy.