Robotika v EDUbusu

Jak jsme již dříve avizovali, budeme stále hledat nové impulsy pro kolegy ve školách. Nově jsme proto připravili do nabídky EDUbusu blok robotiky. Jsme přesvědčeni, že vás i vaše žáky zaujme. Co nabízíme?

Pro mateřské školy a první stupeň základních škol nabízíme „Seznámení s ozobotem“. Ozobot je malý robot, který rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Zároveň je to ale skvělá didaktická pomůcka představující nejkratší a nejzábavnější cestu ke skutečnému programování i robotice. Ozobota lze využít pro nejmenší děti bez počítače, pouze s využitím papíru a barevných fixů. Následně lze Ozobota “programovat”. Nejjednodušší je využití on-line aplikace www.ozoblockly.com . Lze využít i aplikace pro tablety.

V rámci vzdělávacích aktivit EDUbusu navazujeme na Ozoboty jak na prvním, tak i na na druhém stupni stavebnicí Lego WeDo 2.0 .  Tato stavebnice si klade za cíl zvýšit zájem dětí o vědu, techniku, technologie a programování. Jde o funkční propojení stavebnice a elementárního programování. Pro výchozí obsluhu robotických modelů je používáno prostředí WeDo 2.0 LEGO® Education, které je dostupné zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce. Nespornou výhodou tohoto prostředí je multiplatformita, neboť vyrobené roboty můžete následně programovat a ovládat v nerozšířenejších operačních systémech.

Další úrovní v oblasti robotiky je WEX IQ. Doporučujeme pro střední školy či jako zájmový kroužek na základní škole.