Nové pomůcky na palubě

Chcete si vyzkoušet nové technologie, o nichž uvažujete pro vaši školu? Máte typ na zajímavé pomůcky? Napište nám na a získejte zajímavé odměny. Pro žáky i učitele stále připravujeme a hledáme nové technologie a pomůcky, které mohou nejen zpestřit, ale z metodického hlediska i obohatit vlastní výuku. Vše najdete na palubě našeho EDUbusu a vše si můžete v klidu vyzkoušet. A co nového přibilo?

SAM Labs
Tato pomůcka kombinuje stavebnici, elektroniku a programování. Své využití nalezne ve třídách prvního i druhého stupně základních škol. Velkou výhodou je kompatibilita s iOS, Android i Windows. Zajímavě kombinuje fyzické a virtuální bloky doplněné o vizuálně a názorně vytvořenou aplikaci.

3D Tiskárna
Pro řadu učitelů již běžně používaná pomůcka, ale pro některé ještě zařízení, které vyvolává více otázek než odpovědí. Připravili jsme pro Vás krátký program, v němž vám představíme možnosti i omezení využití 3D tisku. A společně si něco vytiskneme….

A připravujeme…..

LEGO SPIKE
Navazujeme na práci stavebnici LeGo WeDo, kterou si již u nás můžete vyzkoušet a zapojíme i úplnou novinku. 

LEGO MINDSTORMS
Připravujeme program pro učitele, v němž si mohou prohlédnout celou robotickou řadu a vybrat pro své žáky to nejvhodnější.

HORIZON ENERGY
Program pro žáky i učitele, který představí možnosti výuky v oblasti technologie palivových článků, obnovitelných zdrojů a další.

Pokud si chcete vše vyzkoušet, můžete se přihlásit do našeho GRANTU. Pokud chcete vyzkoušet něco nového a u nás to nenajdete, tak nám neváhejte poslat svůj tip na edubus@eduteam.cz a můžeme naši nabídku společně rozšiřovat. Pomůcku se pokusíme získat, abyste vy a případně další zájemci měli možnost vše vyzkoušet. A třeba získáte i nějaký bonus navíc.