Mikrosvět na palubě

Od září rozšiřujeme nabídku programů, z níž si školy mohou vybírat, o další položku – program Digitální mikroskopie. K dispozici pro práci ve dvojicích máme 2 typy digitálních mikroskopů  Q-scope se zvětšením 10-200x a 500x. Mikroskopy máme ve školním prostředí většinou spojené s vědami o přírodě, avšak tato zařízení již nalezla své využití i v průmyslu. Při mikroskopování již nejde pouze o pozorování. Připojují se další dovednosti – pořízení snímků, jejich úprava (popis, vyznačení detailu) a sdílení na další zařízení např. interaktivní tabuli pro možnost prezentace výstupů. Navíc pomocí vhodné aplikace je možné objekty z minisvěta také měřit – délky, úhly apod. Digitální mikroskopy rozhodně mohou posunout úroveň poznávání v rámci přírodních věd ve školách. Zároveň umožňují využití přenosných zařízení např. tabletů či smartphonů ve výuce a to jak v učebně, tak při práci s žáky v přírodě.