Letní škola 2021 – EDUacademy

Ve dnech 16. – 18. 8. jsme zrealizovali letní setkání učitelů – EDUACADEMY 2021 –  www.eduacademy.cz . Potkalo se více než 30 aktivních pedagogů, kteří vytvořili velice příjemnou tvůrčí atmosféru. Hodně jsme probírali novou podobu informatiky na základních školách a zkoušeli jsme společně řadu nových technologií ve výuce. Setkání zpestřilo i několik studentů pedagogických oborů, kteří se zajímali o nové technologie ve vzdělávání. Společně jsem si vyzkoušeli programování ve Scratchi, měřili jsme se senzory systému Pasco, objevovali jsme novinky ze světa Google Workspace a Office 365, pozorovali jsme svět digitálními mikroskopy, létali dronem a užili si řadu dalších aktivit. Nejaktivnější pedagogy, kteří sdíleli své zkušenosti jsme ocenili zapojením do Grantu pro učitele a mohli si vybrat edukativní pomůcky pro své potřeby. Dle zpětné vazby se setkání účastníkům líbilo a společně se těšíme na další setkání.