Grant ON-LINE DOUČOVÁNÍ 2017/2018

I v letošním roce jsme získali prostředky pro pokračování grantu v projektu on-line doučování.

Tento projekt realizujeme nepřetržitě již čtvrtým rokem !

Grant je zaměřen na žáky prvního i druhého stupně základních škol. Do grantu jsou zdarma zařazeni žáci ,které mají prospěchové problémy. Může jít o dlouhodobou nemoc, SPU a máme zušenosti i se žáky jiných národností. DOučování probíhá on-line.

Cíl grantu:

 • podpořit žáky základních škol, kteří mají prospěchové problémy
 • tvorba metodiky On-line doučování
 • Ověřování a testování metodicko-didaktických postupů při tomto typu výuky

Sledování vývoje hodnocení žáků zapojených v minulých grantech

V rámci projektu on-line doučování sledujeme i vývoj hodnocení žáků. Velice pozitivní faktem je, že u 34% žáků došlo v konkrétních doučovaných předmětech ke zlepšení oproti předcházejícímu období. Při sledování běžné populace, která nemá diagnostikované SPU je trend opačný – zhoršení oproti předcházejícímu pololetí/školnímu roku!

Protože jde o žáky s SPU je velice pozitivní skutečnost, že u pouhých 6 % žáků došlo ke zhoršení a to pouze o jeden stupeň.

60% známek žáků zapojených do online doučování vykazuje setrvalý stav, ale učitelé hodnotí zlepšení žáků, které se sice neodrazilo ve známce, ale v přístupu k výuce.

Vybíráme z hodnocení pedagogů:

 • „Došlo ke zlepšení vztahu k předmětu. Žákyně našla jistotu, že se nemusí bát říci i špatnou odpověď, Velmi často si díky doučování doplní to, co je jí nejasné.“
 • „Žák má velkou nemocnost, takže doučování pro něj znamená možnost doplnění učiva a procvičení toho, co zrovna děláme ve škole.“
 • „Vzhledem k narůstající náročnosti učiva je úspěch setrvalé hodnocení žáka, žák pracuje s větší chutí, více si věří.“
 • „Zlepšení, doučování je motivující, na známce se zatím neprojevilo“
 • „Velice pomohl individuální přístup.“
 • „U tohoto žáka došlo k výraznému zlepšení, ve škole bývá nejistý, nerad hovoří před spolužáky. V současné době je tzv. v obraze. Tím, že probereme učivo, ví, o co jde, a tak je i jistější.“

Velice pozitivně dopadlo i dotazníkové šetření u rodičů žáků, zapojených do on-line doučování:

 • 95% rodičů, kteří vyplnili anketu, je přesvědčeno, že on-line doučování pomáhá dítěti v přípravě na vyučování
 • 75% rodičů, kteří vyplnili anketu, by on-line doučování využívalo i v případě, že by byla požadována finanční spoluúčast
 • po technické stránce tuto formu doučování podle svých rodičů, bez problémů zvládá 95% žáků