Grant „chytrá škola“

Získejte na příští školní rok pro svojí školu až 100 000 Kč. Program je určen pro všechny základní školy na území České republiky, bez ohledu na zřizovatele. Můžou se hlásit školy státní, církevní nebo soukromé. V rámci programu lze žádat podporu na projekty zaměřené na oblast digitální gramotnosti: bezpečí na internetu a mediální gramotnost. Cílovou skupinou těchto aktivit a osvěty jsou děti a mládež, jejich učitelé a rodiče.

Harmonogram:

  • Vyhlášení řízení: 10. 4. 2019

  • Uzavírka přihlášek 13. 5. 2019

Zaměření projektů, na které se v rámci digitální gramotnosti žádost může vztahovat:

  • Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti bezpečí na internetu
    Bezpečná hesla, soukromé informace, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting, rizika sociálních sítí, digitální reputace a on-line identita, digitální stopa, netiketa apod.

  • Osvěta, vzdělávání a další šíření vědomostí v oblasti mediální gramotnosti
    Mediální a informační gramotnost, kritické myšlení, hledání, interpretace a vyhodnocení informací a práce s nimi, sdílení informací apod.

Více informací a on-line přihláška na stránkách www.o2chytraskola.cz