EDUgrant podpořil české školy již více než 7 miliony korun !

Po dlouhém uzavření škol pokračuje v tomto školním roce projekt EDUgrant – www.edugrant.cz. V tomto grantu se snažíme o smysluplnou modernizaci českých škol. Projekt seznamuje školy a jejich pedagogy s nejmodernějšími technologiemi, které zatím nejsou ve školách, až na výjimky, běžně využívány. Současně pomáháme s pořízením a zavedením takovýchto pomůcek do škol a pedagogického procesu. Jedná se o technologie vedoucí k získání a osvojení praktických zkušeností a dovedností propojujících reálnou praxi s obsahem školní výuky jako jsou 3D tiskárny, robotické stavebnice, roboti. Jdeme ještě dál a hledáme také pomůcky, které jsou pro školy zcela nové. Díky našemu projektu mají teď na některých školách drony, meteorologickou stanici, specifická měřící zařízení, různé druhy moderních tiskových strojů a další.

Příkladem velmi dobré praxe je například pořízení meteorologické stanice do České lesnické akademie Trutnov.  V rámci grantu pořízená stanice již předává naměřená data a je součástí celoevropské sítě. Cílem projektu je vybudování výzkumné stanice, která bude sloužit pro výuku odborných předmětů jako je Pěstování lesa, Hospodářská úprava lesa, Nauka o lesním prostředí, Ochrana lesa. Ukázkou využití nového vybavení školy je i volný přístup k naměřeným datům – k nahlédnutí ZDE.

EDUgrant pomáhá nejen s nákupem, ale i s proškolením a zaváděním těchto technologií ve školách. To je podpora, kterou střední školy velice vítají.  „Naše škola se účastní grantu společnosti EDUteam a byla jsem mile překvapena rychlostí, se kterou bylo vše zařízeno. Bez zbytečného papírování jsme požadované pomůcky a školení obdrželi v řádu týdnů od podání. Díky měřícím přístrojům s tablety a robotickým stavebnicím získají naši žáci na počátku studia základní odborné dovednosti potřebné k tomu, aby ve vyšších ročnících úspěšně zvládli i výuku na profesionálních přístrojích a splňovali tak náročné požadavky kladené na naše absolventy”, shrnuje paní Mgr. Renata Kovaříková z podpořené školy.

Pokud jste střední odborná škola a uvažujete o modernizaci některé oblasti ve vaší škole, tak nás kontaktujte, nebo se inspirujte již podpořenými projekty.