EDUgrant v podpoře středních škol překročil 20 milionů

EDUgrantem jsou aktuálně finančně podpořeny projekty 91 škol v celkové hodnotě 20 060 538 Kč.

Shlédněte ukázku zapojení vybraných škol. Výstupy všech škol pak najdete na https://edugrant.cz/stredni-skola/