EDUgrant atakuje hranici 10 mil. Kč

I v letošním roce pokračuje projekt EDUgrant – www.edugrant.cz. V tomto grantu se snažíme o smysluplnou modernizaci českých škol. Projekt seznamuje školy a jejich pedagogy s nejmodernějšími technologiemi, které zatím nejsou ve školách až na výjimky běžně využívány. Současně pomáháme s pořízením a zavedením takovýchto pomůcek do škol a pedagogického procesu. Jedná se o technologie vedoucí k získání a osvojení praktických zkušeností a dovedností propojujících reálnou praxi s obsahem školní výuky jako jsou 3D tiskárny, robotické stavebnice, roboti. Jdeme ještě dál a hledáme také pomůcky, které jsou pro školy zcela nové. Díky našemu projektu mají teď na některých školách drony, meteorologickou stanici, specifická měřící zařízení, různé druhy moderních tiskových strojů a další.

Již se dostáváme za polovinu projektu a aktuálně jsme školy podpořili částkou převyšující 10 000 000 Kč.

Pokud Vás zajímá, co si jednotlivé školy v rámci grantu pořizují, pak podrobné informace naleznete na webu https://edugrant.cz/stredni-skola/, kde má každá zapojená škola profil s popisem svého projektu. Po ročním využívání školy hodnotí pozitiva případně negativa získaných pomůcek a vyhodnocují využitelnost těchto pomůcek ve výuce. Pokud se neplánujete zapojit, mohou pro vás být realizované projekty zdrojem informací k vybraným technologiím.