EDUbus na cestách

EDUbus již 7 let navštěvuje základní a střední školy. Projekt je cílen na pedagogy, jimž v ukázkových hodinách se žáky a následně při odpoledním semináři představuje moderní technologie využitelné ve škole. Dopoledne učitelé sledují, jak si s technologií poradí žáci a studenti, odpoledne si vše sami vyzkouší. Od února do června a od září do prosince je naše polytechnická laboratoř na cestách, každý den ve škole, která se do projektu přihlásila. Přijměte pozvání ke shlédnutí zkušeností některých škol navštívených na jaře 2024.