EDUACADEMY 2021

Prázdniny jsou pro všechny pedagogy časem, který je vyhrazen pro odpočinek a nabrání nových sil. Jsou i tací, kteří dobíjejí baterky aktivně, hledáním nových postupů a pomůcek, kterými by své svěřence v září překvapili.

Pro tyto učitele základních a středních škol jsme připravili Letní polytechnickou školu – EDUacademy 2021.

Co vás čeká?

Ve dnech 16. – 18. 8. 2021 čeká v Březnici při úpatí brdského masívu na účastníky 8 seminářů a 15 dílen zaměřených na moderní technologie ve výuce. Nemůžeme vynechat ani nové změny ve výuce ICT dle nového RVP pro výuku ICT. Proto některé z nabízených seminářů a dílen cílí svým tématem do rozvoje  informatického myšlení a robotiky.
Semináře vycházejí z našich vyzkoušených akreditovaných seminářů a dílny jsou koncipovány jako praktická práce s technologiemi, které máme v EDUbusu.

Přesný program a možnost přihlášení najdete na stránkách EDUacademy.
Jak v seminářích, tak v dílnách bude 30 účastníků rozděleno do menších skupin, aby byl kontakt s lektory intenzívnější.
Protože budou prázdniny, nebudeme jen učit, ale také trochu relaxovat a hrát si. V ceně mají účastníci zajištěnou plnou penzi, ubytování, učební materiály.

Letní škola je akreditována MŠMT.

Grant pro učitele