Atlas Mapy.cz

Novinkou, nejen pro učitele zeměpisu, je nová aktivita Mapy.cz – interaktivní atlas https://atlas.mapy.cz/

Jde o podobu on-line atlasu, který nejen žákům a učitelům umožní poznávat svět v širších souvislostech. Ačkoliv jde  prozatím o beta verzi, funkčnost a rozsah atlasu je výborný. Můžete využívat různé „vrstvy“, které zobrazují data v mapovém podkladu – můžete tak zobrazovat podnebné pásy, povodí řek, srážky, míru znečištění. Naleznete i podklady z oblasti sociální geografie, jako jsou například podíl gramotnosti, průměrná délka života, rozšíření náboženství, životní úroveň a mnoho dalších. Samozřejmostí je i politická mapa. Mapové podklady jsou velice pěkně doplněny o další informace a data. Stačí využít legendu, která je součástí tohoto atlasu.
Velkou výhodou je i skutečnost, že pro práci s atlasem můžete využívat i chytrých telefonů. (Je potřeba využít web, nikoliv aplikaci ). Pro práci ve škole je však výhodnější využívat tablet nebo počítač.
Mapy.cz udělaly za poslední dobu velký posun směrem k rozšiřování mapové nabídky. Již delší čas na portálu mapy.cz funguje možnost cestovat časem. Nejen pro výuku historie určitě oceníte mapové podklady z 19.století.

Pokud se bavíme o historických mapách, tak je potřeba zmínit i další portál, ČÚZK (Státní správa zeměměřictví a katastru), který nabízí i historickou ortofotomapu (letecké snímky) z let 1937–1996. Pokud Vás zajímají i jiné historické mapy, tak doporučujeme prohlédnout projekt „Virtuální mapová sbírka“, kde naleznete více než  40 000 map, plánů ale i mapových atlasů a glóbů.