3D tisk v detailu na palubě EDUbusu

Rádi bychom se pochlubili rozšířením portfólia našich technologií o tiskárnu Original Prusa SL1S.

Získáváme tak další zkušenosti a rádi je se zájemci budeme sdílet.

Tiskárna využívá principu postupného vytvrzování vrstev fotocitlivých polymerních materiálů pomocí světelného UV záření. Materiálem pro tisk je resin – syntetická pryskyřice či „tekutý plast“, nebo též „jednoduše“ fotopolymer, který tuhne pod UV světlem. Nehledě na to, jak hluboko do definic a chápání podstaty chemické struktury chcete proniknout, můžete směle tisknou v úžasném detailu a rozlišení. Posuďte na našich prvních tiscích. A využití? Pro ZŠ směle využívejte volně dostupné připravené *.stl soubory pro tisk a demonstrujte stavební či strojní prvky v předmětech jako dějepis, fyzika, zeměpis,…. . Jste-li školou střední odbornou s technickým zaměřením, pak vaši studenti jistě ocení možnost tisku vlastních 3D modelů.

Grant pro učitele