šablony pro SŠ a VOŠ

Pro realizaci  tzv. „šablon pro SŠ a VOŠ“ nabízíme semináře různého obsahu se zaměřením na zapojení moderních technologií do výuky a cloudové řešení pro školy.

V čem je naše nabídka výjimečná:

  1. kromě vzdělávání škola získá finance na vybavení
  2. jsme schopni zdarma implementovat školní cloud Google
  3. jsme certifikování Google Educators
  4. jsme mentoři – víme, které nástroje v IT jsou využitelné pro výuku
  5. jsme učitelé – umíme předávat informace (při seminářích nemluvíme řečí „ajťáků“)

Objem finančních prostředků je závislý na délce školení a počtu účastníků. Konkrétní podmínky budou stanoveny při osobním jednání. Jednotlivé části seminářů lze přizpůsobit požadavkům školy.

V rámci Šablon jsou k dispozici 3 typy vzdělávání, rozdělené dle délky trvání:

Lektorský tým

Jako klíčové pro realizaci úspěšných seminářů vnímáme správný výběr lektorů. Můžeme Vám nabídnou zkušené lektory, kteří mají dlouholeté zkušenosti nejen s výukou, ale i se vzděláváním pedagogů. Nabízíme spojení pedagoga a lektora. Dovedeme pochopit vaše problémy a můžeme Vám pomoci se zapojením probírané látky přímo do výuky. Snažíme se i v odborné oblasti získávat nejaktuálnější informace. Jsme držiteli certifikátu Google educator.

Seznam lektorů