Microsoft Office 365 – základní seznámení

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se základním řešením Office 365 pro výuku s důrazem na metodicko-didaktické zapojení tohoto cloudu do výuky. Jde o seminář, který ukazuje základní možnosti využití prostředí Microsoft. Obsahově, dle IT dovedností účastníků, může být přínosem jak úplným začátečníkům v Office 365, tak i uživatelům, kteří již některou ze služeb Microsoft využívají. Účastníci kurzu budou seznámeni nejen
s jednotlivými dílčími službami, ale také s propojeností těchto služeb vzájemně. Seminář obsahuje seznámení s terminologií, základní informace. Následuje praktická část ve dvou úrovních. První úroveň probíhá v rovině obsluhy cloudového prostředí. Druhá část již v praktických ukázkách simuluje vlastní práci v hodině se žáky.
1. Úvodní informace o cloudu, multiplatfotmita, bezpečnost cloudu a základní principy dodržování bezpečných pravidel chování v prostředí Office 365.
2. Komunikace – Outlook, Skype a možností realizace využití videohovorů – základní nastavení a práce s videohovory – možnosti využití při distanční výuce, v rámci individuálního přístupu k žákům, komunikace s nemocným žákem aj.
3. One Drive – seznámení s prostředím– sdílení dokumentů – principy sdílení, možnosti využití ve výuce. Práce s dokumenty One Note v on-line podobě.
4. Formuláře (Forms) – práce s dotazníkem – tvorba + jeho vyhodnocení.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních a středních škol.

Poptávkový formulář školení

Informace o škole

Škola*
Město (obec)*
Adresa školy*
PSČ*
IČO*

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*

Informace o školení

Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

Termín 1*
Termín 2*
Termín 3

Technické vybavení školy pro seminář

WIFIanone
SMART boardActivBoardjiná

Vaše poznámka