Robotika na prvním stupni ZŠ

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se základními prostředky vhodnými pro výuku robotiky na 1. stupni základních škol. Oblast robotiky je zahrnuta do předmětu Informační technologie v rámci nového RVP pro IT, průřezově lze zařadit i do dalších předmětů – do matematiky, výtvarné výchovy apod. Tento seminář napomůže vytvořit si představu o možnostech realizace výuky základů robotiky a využití výukových robotů při výuce. Bude přínosem zejména začátečníkům v této oblasti. Účastníci kurzu budou seznámeni s technikou, která je již na řadě škol využívána a osvědčila se. Součástí práce s roboty je i jejich propojení s PC nebo tablety. Každá část semináře má krátkou teoretickou část – seznámení s terminologií, základní informace. Následuje praktická část ve dvou úrovních. První úroveň probíhá v rovině zvládnutí práce s robotem a programovacím prostředí. Druhá část v praktických ukázkách simuluje práci v hodině se žáky. Nedílnou součástí je poukázání na zdroje, které jsou přímo určené nebo využitelné pro školní výuku.

Forma: Prezenční forma – praktický seminář. Účastníci mají k dispozici roboty.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních škol.

Cena za seminář: 10 000 Kč

Počet účastníků: max. 12

Akreditace v systému DVPP MŠMT č.j.: MSMT- 27469/2021-2-831

Poptávkový formulář školení

Informace o škole

Škola*
Město (obec)*
Adresa školy*
PSČ*
IČO*

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*

Informace o školení

Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

Termín 1*
Termín 2*
Termín 3

Technické vybavení školy pro seminář

WIFIanone
Zobrazovací technika (dataprojektor, interaktivní tabule aj,)anone

Vaše poznámka