Ipad jako nástroj pro výuku

Program si klade za cíl seznámit účastníky s efektivním využitím iPadu ve školní praxi. V úvodu semináře dojde k představení vývoje IT technologií směrem k tabletům a popsány přednosti a případná úskalí těchto zařízení. Seznámíme učitele s dobrou praxí v tuzemsku i zahraničí. Popíšeme si zařízení, objasníme funkce, ovládání a uživatelské nastavení tabletu iPad. Představíme i možnost propojení s interaktivní tabulí či dataprojektorem. Bude kladen velký důraz na didaktické zapojeníiPadu do výuky. Budou představena možná řešení využití pro prezenční výuku, skupinovou a samostatnou práci. Ukážeme si možnosti zapojení zařízení při tvorbě projektů. Vyzkoušíme vhodné aplikace pro jednotlivé vyučovací předměty a nabídneme řešení komunikace ve třídě i mimo ni.

Rozsah: 4 x 45 minut

Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele základních a středních škol.

Poptávkový formulář školení

Informace o škole

Škola*
Město (obec)*
Adresa školy*
PSČ*
IČO*

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení*
E-mail*
Telefon*

Informace o školení

Napište termíny které by vám nejlépe vyhovovaly.

Termín 1*
Termín 2*
Termín 3

Technické vybavení školy pro seminář

WIFIanone
SMART boardActivBoardjiná

Vaše poznámka