EDUexkurze – Uhelné Safari

Kategorie: Eduexkurze
Skupina: učitelé | Cílová skupina: ZŠ a SŠ

Datum konání: 28. 05. 2021
Rozsah: 8 x 45 minut

Cena:

1.500,00  s DPH

30 volných míst

I na toto pololetí vypisujeme tolik oblíbenou EDUexkurzi – Uhelné Safari. Termín nebyl stanoven – postačí, pokud se přihlásíte a až se naplní kapacita upřesníme termín.

Nastupte na speciálně upravený terénní vůz a  navštivte lom ČSA v Mostecké uhelné pánvi! Zažijete na “vlastní kůži” to, co s žáky probíráte ve vlastivědě, přírodopisu, chemii, zeměpisu či v průřezovém tématu environmentální výchovy. Profesionální  průvodce nastíní historii oblasti, vliv těžby na krajinu a socio-ekonomické aspekty působení důlních společností v Podkrušnohoří. Projedete kolem obřích rypadel a seznámíte se současnými pracovními postupy a pracovními podmínkami zaměstnanců dolů. Nedílnou součástí těžby je v současné době také rekultivace. V závěru akce se v případě zájmu podíváte na děkanský kostel v Mostě, jehož přesun byl ve své době unikátní technický počin, jenž dodnes nemá obdoby. Účast nedoporučujeme těhotným ženám.

Vzdělávací akce s akreditací MŠMT.