Propojení výuky a pozorování oblohy

Propojení výuky a pozorování oblohy

Propojení výuky a pozorování oblohy

„Rád bych jako motivaci a jako prostředek poznávání v předmětech dějepis a zeměpis, které vyučuji na druhém stupni, využil hvězdářský dalekohled.“ Sdělil nám pan učitel Holý z pražské školy. Vím, že nepůjde o běžné využití ve vyučovacích hodinách, ale s dětmi jezdíme na kurzy a také spíme ve škole a tak při těchto akcích bych s nimi rád nahlédl na noční oblohu a propojil tak učivo obou předmětů s pozorováním.

Už nyní se těšíme na ukázku výstupů a případně i pořízené fotografie z plánovaného využití dalekohledu.