Timeline

Timeline

Jednoduchý nástroj pro tvorbu časové osy. Využití všude, kde je třeba vyjádřit chronologickou souslednost.