Sound Meter PRO

Sound Meter PRO

Zvukoměr – aplikace používající microfon tabletu či smartphonu. Číselné i grafické znázorněnní hluku v dB, k dispozici je i škála přirovnání úrovně hluku pro lepší představu. Aplikace zakresluje úroveň hluku v čase do grafu.