Sentence Builder

Sentence Builder

Procvičení pořádku slov ve větě umožňuje aplikace Sentence Builder. Jednotlivé úrovně (levels) jsou určeny žákům 1. a 2. stupně základní školy. Cvičení doplňují vhodné obrázky, věty jsou doprovázeny správnou výslovností jednotlivých slov i celé věty. Výhodou je možnost rozšíření o věty včetně záznamu zvuku a připojení vlastního obrázku.