Rexo

Rexo

Pomocí on-line aplikace na dětském webu Rexo podporujte kreativitu a představivost vašich žáků prostřednictvím vytváření komiksových příběhů. Žáci si rozšiřují slovní zásobu, vyzkouší si schopnosti při vytváření svých příběhů, rozvíjejí čtenářskou a IT gramotnost.