První pomoc

První pomoc

Aplikace Českého červeného kříže První pomoc názorně vysvětluje první pomoc (videa, interaktivní kvízy, návody).