Periodická soustava prvků

Periodická soustava prvků

U prvků je uveden český a latinský název, značka, protonové číslo, relativní atomová hmotnost, oxidační čísla, Paulingova elektronegativita, počet stabilních izotopů, počet nestabilních izotopů, teplota tání, teplota varu a hustota.

Jednoduše pojatá aplikace spíše encyklopedického ražení. Využitelné ve výuce na dotykových zařízeních, pro žáky pak pro vlastní studium a vyhledávání.