Opravidlo

Opravidlo

Při psaní textu se Opravidlo hodí každému. A jak využijí webovou aplikaci češtináři? Zapojí Opravidlo do práce v hodinách, povedou děti/studenty k samostatné kontrole napsaného textu. Dovednost pak žáci/studenti využijí v jakémkoliv předmětu při tvorbě textů kratších i delších, při psaní ročníkových a seminárních prací.