Mozkovna

Mozkovna

Doporučte žákům aplikaci, která vyzkouší jejich znalosti z různých oborů (všeobecný přehled, dějepis, literatura, technologie, zeměpis, hudba, přírodní vědy). Po dosažení určitého počtu bodů za vítězství v soubojích je možné rozšířit otázky o další okruhy. Žák může vyzvat protihráče na souboj vědomostí nebo vytvářet vlastní otázky.