LearnEnglish Kids: Videos

LearnEnglish Kids: Videos

Stáhněte si aplikaci, která obsahuje 10 krátkých vtipných videí vhodných do vyučovacích hodin angličtiny – např. Goldilocks and the Three Bears, Jack and Beanstalk, Little Red Ridding Hood, The Monster Shopping Trip, My Secret Team apod. Žáci mohou pracovat ve skupinách, samostatně, popř. i doma s rodiči (k dispozici materiály ve formátu pdf).