Learn German – 3,400 words

Learn German – 3,400 words

Výuka německého jazyka –  procvičení slovní zásoby různých témat pomocí této aplikace (verze zdarma – 400 slovíček).  Studenti procvičují správnou výslovnost pomocí různých typů cvičení, doplněno názornými fotografiemi.