Kybergrooming – první pomoc

Kybergrooming – první pomoc

Problematika bezpečného chování na internetu patří k tématům, které je třeba zařazovat do výuky na základní i střední škole. Tato aplikace se zaměřuje nebezpečí kybergroomingu, popisuje jeho projevy, pravidla chování pro děti a rodiče, jednotlivé případy apod.