Kakuro Puzzles

Kakuro Puzzles

Hra Kakuro – nabízí křížovku s čísly, procvičení logického myšlení a základních matematických operací (sčítání a odčítání přirozených čísel). Úkolem žáků je doplnit cifry 1 – 9 do prázdných políček tak, aby jejich součet odpovídal zadanému číslu. Aplikace umožňuje nastavení různé obtížnosti, velikosti mřížky i možnosti vyzvat soupeře.