Historic Map Works

Historic Map Works

Vyzkoušejte v hodinách dějepisu, zeměpisu nebo vlastivědy prohlížení historických map na webových stránkách. Umožňuje nastavení více vrstev a žáci tak mohou sledovat, jak se měnilo dané území během času.